Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI Sesja RPO - 19.04.2007 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE

Opole,  dn. 10 kwietnia 2007 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 19 kwietnia o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 - zwołuję VI. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5.   Informacja z działalności Szpitala św. Rocha w Ozimku.

6. Informacja z działalności Zarządu Powiatu Opolskiego oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2006 rok.

7. Przyjęcie sprawozdania oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2006 rok – podjęcie uchwały w tych sprawach.

8.  Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

   a)     utworzenia Publicznego Technikum Zespołu Szkół w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,

    b)    zmiany uchwały nr X/71/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego w sprawie nadania i odnowienia aktów założycielskich szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

     c)      załatwienia skargi na postawę Starosty.

9.   Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

10. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

 

Stefan Warzecha