Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Łubniany - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Data modyfikacji: 06-12-2021 14:19
 2. Inne osoby
  Data modyfikacji: 06-12-2021 13:09
 3. Rybczyński Piotr - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Data modyfikacji: 06-12-2021 13:07
 4. 2021
  Data modyfikacji: 06-12-2021 12:16
 5. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022
  Data modyfikacji: 06-12-2021 08:39
 6. Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania z dnia 29.11.2021 r. znak GL.ZUZ.3.4210.257.2021.KR
  Data modyfikacji: 03-12-2021 12:24
 7. Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wydaniu postanowienia z dnia 30.11.2021 r. znak GL.ZUZ.3.4210.190.2021.RL
  Data modyfikacji: 03-12-2021 12:18
 8. ARCHIWUM NAGRAŃ
  Data modyfikacji: 03-12-2021 09:52
 9. Ogłoszenie Starosty Opolskiego nr GN.683.7.27.2021.UL o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr 544, poł. w Turawie,gmina Turawa
  Data modyfikacji: 03-12-2021 09:07
 10. Ogłoszenie Starosty Opolskiego nr GN.683.7.12.2021.UL o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działki nr 1276/202, 1278/201, położone w Kotorzu Małym,gmina Turawa
  Data modyfikacji: 03-12-2021 09:06
Wersja XML