Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Interpelacje i zapytania
  Data modyfikacji: 24-06-2022 11:40
 2. ARCHIWUM NAGRAŃ
  Data modyfikacji: 24-06-2022 11:36
 3. XLIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja - protokoły z głosowań
  Data utworzenia: 24-06-2022 11:33
 4. 2022
  Data modyfikacji: 23-06-2022 14:27
 5. Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociagowej i sieci kanaliozacyjnej w Mechnicach przy ul. Topolowej
  Data modyfikacji: 23-06-2022 14:21
 6. Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla gmin: Komprachcice i Tarnów Opolski oraz cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla miasta i gminy Prószków
  Data modyfikacji: 22-06-2022 13:17
 7. Ogłoszenie Starosty Opolskiego nr GN.683.7.27.2021.UL o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr 544 poł. w Turawie, gmina Turawa przy ul.Opolskiej
  Data utworzenia: 22-06-2022 08:27
 8. Ogłoszenie Starosty Opolskiego nr GN.683.7.18.2021.UL o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania i wypłaty odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, której adresu zamieszkania nie ustalono, nr 1302/190, pow. 0.0069 ha, arkusz mapy 2, obręb Kotórz Mały, gmina Turawa (powstała z podziału działki nr 1100/190 o pow.0.3900 ha)
  Data utworzenia: 22-06-2022 08:20
 9. Ogłoszenie Starosty Opolskiego nr GN.683.7.12.2021.UL o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, nr 1276/202, pow. 0.0033 ha, nr 1278/201, pow.0,0032 ha, arkusz mapy 2, obręb Kotórz Mały, gmina Turawa
  Data modyfikacji: 22-06-2022 08:14
 10. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji z dnia 21.06.2022 r. znak GL.ZUZ.3.4210.102.2022.MN w sprawie pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Pomologia-Prószkówch
  Data utworzenia: 21-06-2022 14:48
Wersja XML