Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja - protokoły z głosowań

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXVI/187/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 roku.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Ozimek).pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Nowa Schodnia).pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r.pdf

Wersja XML