Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 2021

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1282-20 z dn. 10 grudnia 2020 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf
PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenia w 2021 roku realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.pdf
DOCXZał. 1 do ogłoszenia - wzór oferty.docx
DOCZał. 2 do ogłoszenia - karta formalnej oceny oferty.doc
DOCZał. 3 do ogłoszenia - karta merytorycznej oceny oferty.doc
DOCXZał. 4 do ogłoszenia - wzór umowy.docx
 


PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1283-20 z dn. 10 grudnia 2020 r. w spr. ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej.pdf
 


PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego nr 1394/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2021 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 

Wersja XML