Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.

PDFUchwała RIO nr 684/2019 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf

PDFUchwała RIO nr 687/2019 z dnia 7 styncznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości plaowanej kwoty długu Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała RIO nr 337/2020 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku-sig.pdf

PDFUchwała RIO nr 142/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie opini o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 r-sig.pdf
 

Wersja XML