Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa w zespole dworsko parkowym w Karczowie II

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne AG.272.17.2019:

PDFOgłoszenie o zamówieniu społecznym - OCHRONA Karczów- styczeń - czerwiec 2020.pdf

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy - ochrona Karczów II.doc

DOCZałącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.doc

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy na ochronę od 01-01-2020 do 06-06-2020 - Karczów II.pdf

PDFZałącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia ochrona Karczów II.pdf

DOCXZałącznik nr 5 do ogłoszenia.docx

DOCZałącznik nr 6 do ogłoszenia.doc

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.17.2019.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.17.2019.pdf

 

Informacja o udzieleniu zamówienia:

Zamawiający w dn. 18.12.2019r. podpisał umowę z firmą BIURO REALIZACJI SZKOLEŃ SŁUŻB OCHRONY Sp. z o.o., ul. Opolska 14/14, 46-040 Ozimek.

Wersja XML