Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Roczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Roczny program współpracy Powiatu opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.

PDFRoczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020.pdf
 

Wersja XML