Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tułowice - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia

Znak
i rodzaj sprawy
Operator Adres stacji Nazwa stacji Data wpływu do organu Załączniki Uwagi sprzeciw/zaświadczenie
o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu
BOŚ.6221.2.2022 Towerlink Poland sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Tułowice
ul. Przemysłowa 27

BT_22895_TUŁOWICE 03.01.2022 PDFWniosek
PDFSprawozdanie
   
BOŚ.6221.3.2021
informacja o zmianie danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Tułowice
ul. Porcelitowa 4
OPO2510 A 03.03.2021    
BOŚ.6221.59.2020
informacja o zmianie
danych w instalacji
Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Tułowice
ul. Przemysłowa 27
5048 TUŁOWICE
(37165 KOP_TULOWICE
_PRZEMYSLOWA)
18.11.2020 PDFWniosek    
BOŚ.6221.33.2020
informacja o zmianie
danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Tułowice
ul.Porcelitowa 4   
OPO2510 A TUŁOWICE 15.06.2020 PDFWniosek    
BOŚ.6221.23.2020
informacja o zmianie
danych w instalacji
Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Tułowice ul.Przemysłowa 27 5048 TUŁOWICE (37165 KOP_ TULOWICE_ PRZEMYSLOWA) 23.04.2020 PDFWniosek    

BOŚ.6221.1.2020
zgłoszenie instalacji

EMITEL S.A.
02-797 Warszawa
ul.F.Klimczaka 1

Ligota Tułowicka 33A OM TUŁOWICE 31.01.2020 PDFWniosek    

BOŚ.6221.65.2019
informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Tułowice ul.Przemysłowa 27 OPO2010 A TUŁOWICE 12.12.2019 PDFWniosek    

 

 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML