Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tarnów Opolski - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia

Znak i rodzaj sprawy Operator Adres stacji Nazwa stacji Data wpływu do organu Załączniki Uwagi Sprzeciw/zaświadczenie
o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu
BOŚ.6221.4.2022 Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
dz. nr 2143/16,
ul. Tarnowska, Tarnów Opolski
BT24362
KOSOROWICE
25.01.2022 PDFWniosek
PDFSprawozdanie
 
   
BOŚ.6221.23.2021 P4 Sp. z o.o.
ul.Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Tarnów Opolski
ul. Świerczewskiego 5
OPO2012 A
Tarnów Opolski
26.07.2021 PDFWniosek
PDFSprawozdanie
 
   
BOŚ.6221.22.2021 P4 Sp. z o.o.
ul.Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Tarnów Opolski
ul. Świerczewskiego 5
OPO2012 A
Tarnów Opolski
21.06.2021 PDFwniosek.pdf
PDFsprawozdanie.pdf
 
   

BOŚ.6221.60.2020
Informacja o zmianie
danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Tarnów Opolski
ul. Świerczewskiego 5
OPO2012 A
Tarnów Opolski
23.11.2020    
BOŚ.6221.55.2020 Zgłoszenie instalacji

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
ul.Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Tarnów Opolski ul.Strzelecka 33 BT 22086 NAKŁO 16.10.2020 PDFWniosek    
BOŚ.6221.45.2020 Informacja o zmianie
danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Kąty Opolskie
dz. nr 159/114
OPO7006 B KĄTY OPOLSKIE 24.08.2020 PDFWniosek    
BOŚ.6221.34.2020 Informacja o zmianie
danych w instalacji
Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Tarnów Opolski
ul.Św. Marcina 218
2499 TARNÓW OPOLSKI (37188 KOP_ TARNOWOPOLSKI_ SWMARCINA) 22.06.2020 PDFWniosek    
BOŚ.6221.18.2020 Informacja o zmianie danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Tarnów Opolski
ul.Świerczewskiego 5

OPO2012 A
TARNÓW OPOLSKI
10.04.2020 PDFInformacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacji bazowej OPO2012 A 46-050 Tarnów Opolski, ul. Świerczewskiego 5.pdf    
BOŚ.6221.58.2019 Zgłoszenie instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa
 

Kąty Opolskie
dz. nr 159/114
OPO7006 B
KĄTY OPOLSKIE
21.11.2019 PDFWniosek    

 

 
 
 
 

 
Wersja XML