Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Popielów - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia

 
 
 
 
Znak
i rodzaj sprawy
Operator Adres
stacji
Nazwa stacji Data wpływu
do organu
Załączniki Uwagi Sprzeciw/zaświadczenie
o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu
BOŚ.6221.26.2021
Aneks do informacji o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji
Towerlink Poland sp. z o.o.
ul. Komstruktorska 4
02-673 Warszawa
Karłowice
ul. Polna 20
BT22843 Karłowice 29.07.2021 PDFKorekta
PDFAneks
 
   
BOŚ.6221.25.2021
Aneks do informacji o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji
z instalacji
Towerlink Poland sp. z o.o.
ul. Komstruktorska 4
02-673 Warszawa
Stobrawa ul. Odrzańska 1 BT24276
STOBRAWA
27.07.2021 PDFKorekta
PDFAneks
 
   
BOŚ.6221.19.2021
informacja o zmianie danych w instalacji
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
Stobrawa ul. Odrzańska 1 BT24276
STOBRAWA
07.06.2021 PDFWniosek
PDFSprawozdanie
 
   
BOŚ.6221.18.2021
informacja o zmianie danych w instalacji
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
Karłowice ul. Polna 20 BT22843
KARŁOWICE
07.06.2021

PDFWniosek
PDFSprawozdanie

   
BOŚ.6221.4.2021
informacja o zmianie
danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Popielów
dz.nr
1423/112
OPO7503A
POPIELÓW
03.03.2021    

BOŚ.6221.1.2021
Informacja o zmianie danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Popielów
dz. nr
1423/112
OPO7503A
POPIELÓW
07.01.2021    
BOŚ.6221.57.2020
Informacja o zmianie danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Popielów
ul. Opolska 13
OPO7003C
POPIELÓW
  PDFWniosek    

BOŚ.6221.53.2020
Informacja o zmianie danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Stobrawa
dz. nr 271/6

OPO7012 A STOBRAWA 08.10.2020 PDFWniosek    

BOŚ.6221.29.2020
Informacja o zmianie danych w instalacji

Orange Polska S.A.
Al.Jerozolimskie
160
02-326 Warszawa
Popielów
dz. nr 1139
5890 POPIELÓW (37255_KOP_ POPIELOW_ STASIOLKOWICE) 02.06.2020 PDFWniosek    
BOŚ.6221.5.2020
zgłoszenie  instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa
 

Popielów
dz. nr 1423/112
OPO7503 A POPIELÓW 20.03.2020 PDFWniosek    

 

 

 
 
 
 
 
 
Wersja XML