Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Łubniany - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia

 
 
 
 
Znak
i rodzaj sprawy
Operator Adres
stacji
Nazwa stacji Data wpływu
do organu
Załączniki Uwagi Sprzeciw/zaświadczenie
o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu

BOŚ.6221.24.2022.KAM
Informacja o zmianie danych w instalacji

Orange Polska SA
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Jełowa
ul. Oleska
dz. nr 595/44
2712 Jełowa (37244N! KOP_Łubniany_Jełowa) 09.08.2022 PDFWniosek.pdf
PDFSprawozdanie.pdf
   

BOŚ.6221.18.2021
Informacja o zmianie danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Luboszyce
ul. Rzeczna
dz. nr 453/41
OPO7128_A
Luboszyce
18.05.2022 PDFWniosek
PDFSprawozdanie
 
   
BOŚ.6221.45.2021
Informacja o zmianie danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Jełowa
ul. Oleska
dz. nr 595/44
OPO7009 A
Jełowa
01.12.2021 PDFWniosek
PDFSprawozdanie
 
   
BOŚ.6221.39.2021
Informacja o zmianie danych w instalacji
Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
dz. nr 595/44
Jełowa
BT22963
JEŁOWA
29.10.2021 PDFWniosek
PDFSprawozdanie
 
   
BOŚ.6221.34.2021
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej
Orange Polska SA
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Luboszyce
ul. Rzeczna
dz. nr 453/41
37011 (37011N!)
KOP ŁUBNIANY LUBOSZYCE
15.09.2021 PDFZgłoszenie
PDFSprawozdanie
 
   
BOŚ.6221.13.2021
Informacja o zmianie danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Łubniany
ul. Opolska 102
OPO2011A 21.05.2021 PDFWniosek
PDFZałącznik
PDFSprawozdanie
 
   
BOŚ.622.2.2020
Korekta  informacji 
o zmianie danych w instalacji

T-Mobile Polska S.A.
ul.Marynarska 12
02-674 Warszawa

Łubniany

ul.Brynicka 3

53340 LUBNIANY (37340 KOP_

LUBNIANY_

CENTRUM)

04.02.2020 PDFWniosek    
BOŚ.622.51.2019 Informacja  o zmianie danych w instalacji

T-Mobile Polska S.A.

ul.Marynarska 12

02-674

Warszawa

Łubniany

ul.Brynicka 3

53340 LUBNIANY (37340 KOP_

LUBNIANY_

CENTRUM)

30.10.2019 PDFWniosek    
BOŚ.622.59.2020 Informacja  o zmianie danych w instalacji

Orange Polska

Al.Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Jełowa

ul.Oleska

dz. nr 595/44

JEŁOWA (37244N!  KOP_ LUBNIANY_ JEŁOWA) 01.04.2020 PDFInformacja o zmianie danych w instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa JEŁOWA (37244 N! KOP_LUBNIANY_JELOWA).pdf    

 

 

 

 


 

Wersja XML