Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komprachcice - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia

Znak i rodzaj sprawy Operator Adres stacji Nazwa
stacji
Data wpływu
do organu
Załączniki Uwagi sprzeciw/zaświadczenie
o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu
BOŚ.6221.9.2022
Informacja
o zmianie danych
w instalacji
Orange Polsa SA
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Komprachcice
ul. Niemodlińska 16
4146(37196N!)
Komprachcice
(KOP_Komprachcice_Koscielna)
14.02.2022 PDFSprawozdanie
PDFWniosek
   
BOŚ.6221.36.2021
Informacja
o zmianie danych
w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Komprachcice
ul. Niemodlińska 16
OPO2009A
Komprachcice
06.10.2021 PDFSprawozdanie
PDFWniosek
 
   

BOŚ.6221.5.2021
Informacja
o zmianie danych
w instalacji

POLKOMTEL
Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
Komprachcice
dz nr1357/1
BT 24363
Komprachcice
18.03.2021 PDFWniosek    
BOŚ.6221.27.2020
Informacja
o zmianie danych
w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa
 

Komprachcice

ul.Niemodlińska 16

OPO2009 A

KOMPRACHCICE

22.05.2020 PDFWniosek    
               

 

 
 
Wersja XML