Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Chrząstowice - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia

Znak i rodzaj
sprawy
Operator Adres
stacji
Nazwa stacji Data wpływu do organu Załączniki Uwagi Sprzeciw/Zaświadczenie
o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu
BOŚ.6221.58.2020
Informacja o zmianie danych w instalacji
Orange Polska S.A.
Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Suchy Bór
ul. Tartaczna
37726 (37726N!) SUCHY_BÓR_II (KOP_CHRZASTOW_SUCHYBORII) 06.11,2020    

BOŚ.6221.22.2020
Informacja o zmianie danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Chrząstowice ul. Dworcowa 28

OPO2008 A
CHRZĄSTOWICE

17.04.2020 PDFWniosek    

BOŚ.6221.12.2020
Informacja o zmianie danych w instalacji

T-Mobile Polska S.A.
ul.Marynarska 12
02-674 Warszawa

 

Chrząstowice ul. Dworcowa 28

56481 (37658N!)
KOP_CHRZASTOWICE -PLAY

31.03.2020 PDFWniosek    

BOŚ.6221.11.2020
Informacja o zmianie danych w instalacji

Orange Polska S.A.
Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
 

Chrząstowice
ul. Ozimska dz. nr 943/220

2720 (37175N!)
CHRZASTOWICE
(KOP_CHRZASTOWICE _OZIMSKA)

 

31.03.2020 PDFWniosek    

BOŚ.6221.22.2020
Informacja o zmianie danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa
 

Chrząstowice ul. Dworcowa 28

OPO2008 A
CHRZĄSTOWICE

17.04.2020 PDFWniosek    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wersja XML