Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogł. otwartego konursu ofert na realizację zad pub. Powiatu Opolskiego w 2020 r. w zakresie: 1) świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji lub 2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz med.

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz mediacji oraz świadczenia nieodpłatnego.pdf
  

Wersja XML