Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

informacja nt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu opolskiego zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Starosta Opolski informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018, poz. 1716), co do zasady z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przekształciło się w prawo własności z mocy prawa.

PDFInformacja nt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
DOCXWniosek_o_wydanie_zaswiadczenia - 4 miesiące.docx
DOCXWniosek_zaswiadczenie_uzasadnienie - 30 dni.docx
DOCXZgloszenie_zamiaru_wniesienia_oplaty_jednorazowej.docx
 

Wersja XML