Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2018

PDFLista podmiotów którym przyznano dotację na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2018.pdf


PDFUchwała Nr 1726/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 15.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018.
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018
DOCInstrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego 2018.doc
DOCWzór oferty realizacji zadania publicznego.doc
DOCXWzór umowy o wsparciepowierzenie realizacji zadania publicznego.docx
DOCWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.doc
 

Wersja XML