Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.96.2017.BS

STAROSTA OPOLSKI

      ul.1 Maja 29

45-068 Opole

 

Opole, 2017-12-12

 

OŚ. 6341.96.2017. BS

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1121),       

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu, w dniu 22-11-2017 r. postępowania administracyjnego na wniosek Pana Mateusza Filipowskiego  Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych i Inwestycyjnych Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222- Opole,   w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego,  na szczególne korzystanie z wód: na odprowadzanie do rzeki Strugi ścieków komunalnych  z oczyszczalni w Kosorowicach, udzielonego decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.67.2012.BS z dnia 23-08-2012 r., poprzez zmianę w punkcie III.1. dopuszczalnych ilości odprowadzanych ścieków maksymalnych godzinowych oraz dopisanie maksymalnych sekundowych, pozostają bez zmian wartości maksymalne roczne i średniodobowe.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML