Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 627266-N-2017.pdf
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ - AG.272.15.2017.NM-Z.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCZałączniki nr 9 do SIWZ.doc
 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.15.2017.NM-Z.pdf

Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - tablice rejestracyjne - AG.272.15.2017.NM-Z.pdf
 

Wersja XML