Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko – parkowym w Karczowie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:

PDFOgłoszenie o zamówieniu społecznym - ochrona Karczów - AG.272.13.2017.NM-Z.pdf

DOCZałącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.doc

DOCZałącznik nr 3 do ogłoszenia.doc

DOCZałącznik nr 4 do ogłoszenia.doc

PDFZałącznik nr 5 do ogłoszenia - wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 6 do ogłoszenia - opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCZałącznik nr 7 do ogłoszenia.doc
 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.13.2017.NM-Z.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty AG.272.13.2017.NM-Z.pdf
 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Umowa na świadczenie usługi ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko - pałacowym w Karczowie została podpisana w dniu 28.12.2017 r. z Wykonawcą:

NEO GROUP Sp. z o.o.

ul. Hoża 86 lok. 410

00 - 682 Warszawa

Wersja XML