Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego - II

UWAGA zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: ZMIANA TERMINU

PDFZmiana SIWZ termin otwarcia ofert - AG.272.12.2017.pdf
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 616785-N-2017.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500067983-N-2017.pdf
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ - AG.272.12.2017.NM-Z.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf

PDFZałacznik nr 1 do wzoru umowy.pdf

PDFZałącznik nr 2 do wzoru umowy.pdf

PDFZałącznik nr 3 do wzoru umowy.pdf

PDFZałącznik nr 4 do wzoru umowy.pdf

PDFZałącznik nr 5 do wzoru umowy.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ.doc

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.12.2017.NM-Z.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-AG.272.12.2017.NM-Z.pdf
 

 

Wersja XML