Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizowane projekty

Fundusze europejskie:

Program Operacyjny Polska-Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013

ZPORR

Aktywnością przeciw wykluczeniu

eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 


Fundusze krajowe:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dawniej Fundusz Dróg Samorządowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Oddział Przygotowania Wojskowego

Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

Strzelnica w powiecie 2021

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

Projekty finansowane z budżetu państwa

 

 

Wersja XML