Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2017

PDFLista podmiotów którym przyznano dotację na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2017.pdf


PDFUchwała Nr 1042/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017
PDFInstrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego 2017
DOCWzór oferty realizacji zadania publicznego
DOCWzór umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego
DOCWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wersja XML