Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2017 roku

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:

PDFOgłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - AG.272.12.2016.pdf

DOCZałącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy.doc

DOCZałączniki nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.doc

DOCZałącznik nr 3 do ogłoszenia.doc

DOCZałącznik nr 4 do ogłoszenia.doc

PDFZałącznik nr 5 - wzór umowy - usługi pocztowe.pdf

PDFZałącznik nr 2 do umowy.pdf

PDFZałacznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia - usługi pocztowe.pdf

DOCZałącznik nr 7 do ogłoszenia.doc

Pytania do ogłoszenia, odpowiedzi zamawiającego oraz zmiany w ogłoszeniu:

PDFPytania i odpowiedzi - usługi pocztowe.pdf

PDFPytania i odpowiedzi 2 - usługi pocztowe.pdf


Protokół z otwarcia ofert

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.12.2016 - usługi pocztowe.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poczta.pdf

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Umowa na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2017 roku została podpisana w dn. 28.12.2016r. z Wykonawcą:

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa


 

Wersja XML