Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.169.2016.ZW - 2 stawy rybne, podsiąkowe Brynica

Opole 2016-12-12

OŚ.6341.169.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 29.11.2016 r. pana Romana Papiewis zam. 46-082 Kup
ul. Młyńska 10A, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 2 stawów rybnych, ziemnych, kopanych, niespuszczalnych zasilanych wodami gruntowymi zlokalizowanych na dz. nr 86 a.m. 5 obręb Brynica gm. Łubniany, stanowiącej własność wnioskodawcy o poniższych parametrach:

 

  1. Staw nr 2

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu:

            N: 50o 48’ 41,07”       E: 17o 55’ 21,01”

            N: 50o 48’ 41,07”       E: 17o 55’ 22,05”

            N: 50o 48’ 37,48”       E: 17o 55’ 21,88”

            N: 50o 48’ 37,51”       E: 17o 55’ 20,76”

 

  1. Staw nr 3

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu:

            N: 50o 48’ 37,19”       E: 17o 55’ 20,74”

            N: 50o 48’ 37,16”       E: 17o 55’ 31,73”

            N: 50o 48’ 36,41”       E: 17o 55’ 21,70”

            N: 50o 48’ 36,44”       E: 17o 55’ 20,73”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML