Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w związku z jej utratą lub zniszczeniem

DOCOświadczenie - dot. działania za zgodą większości współwłaścicieli - zawiadomienie.doc

DOCOświadczenie dot. utraty tablic i dowodu rejestr..doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXWydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w związku z jej utratą lub zniszczeniem - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWniosek inne czynności.pdf
 

Wersja XML