Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.116.2016.ZW - przejścia kanalizacją pod ciekami gm. Niemodlin

Opole 2016-08-31

OŚ.6341.116.2016.ZW

 

 

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 12.08.2016 r. (data wpływu 19.08.2016 r.) pana Mirosława Bartocha z firmy PROJEKT Mirosław Bartocha z siedzibą 48-304 Nysa ul. Żwirki i Wigury 6/2 działającego w imieniu Gminy Niemodlin, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zastępcę Burmistrza pana Aleksandra Juszczyka, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

 

  1. Przejścia PPC1 - metodą przewiertu sterowanego pod dnem Kanału Gościejowickiego (rzeka Młynówka) w km 1+670, przewodem tłocznym kanalizacji sanitarnej PEHD SDR 17 Dz 110 mm, długości (całkowita długość przewiertu) 44,0 m, na głębokości min. 2,03 m pod dnem rzeki, tj. rzędna górnej krawędzi rury przewodowej 153,51 m npm  (rzędna dna cieku 155,54 m npm),

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
PPC1 pod dnem Kanału Gościejowickiego w km 1+670:

 

 

Współrzędne geograficzne przejścia:

 

            N: 50° 39’ 34,60”       E: 17° 37’ 28,40”

 

  1. Przejścia PPC2 - metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 11+581, przewodem tłocznym kanalizacji sanitarnej PEHD SDR 17 Dz 110 mm, długości (całkowita długość przewiertu) 24,0 m, na głębokości min. 1,20 m pod dnem rzeki, tj. rzędna górnej krawędzi rury przewodowej 153,56 m npm  (rzędna dna rzeki 154,76 m npm),

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
PPC2 pod dnem rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 11+581:

 

 

Współrzędne geograficzne przejścia:

 

N: 50° 39’ 37,00”       E: 17° 37’ 20,20”

 

  1. Przejścia PPC3 - metodą przewiertu sterowanego pod dnem Kanału Magnuszowickiego (rzeka Radoszówka) w km 6+398, przewodem tłocznym kanalizacji sanitarnej PEHD SDR 17 Dz 110 mm, długości (całkowita długość przewiertu) 30,0 m, na głębokości min. 1,23 m pod dnem cieku, tj. rzędna górnej krawędzi rury przewodowej 152,62 m npm  (rzędna dna cieku 153,85 m npm),

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
PPC3 pod dnem Kanału Magnuszowickiego (rzeka Radoszówka) w km 6+398:

 

 

Współrzędne geograficzne przejścia:

 

N: 50° 40’ 56,00”       E: 17° 35’ 01,30”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML