Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.69.2016.ZW - stawy w Chróścinie

Opole 2016-06-16

OŚ.6341.69.2016.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 30.05.2016 r. pana Romualda Maciantowicza z AKWA-SERWIS Projektowanie w Zakresie Inżynierii Lądowej, Wodnej i Środowiska z siedzibą: 47-113 Staniszcze Małe ul. Ks. Gajdy 54, działającego w imieniu Gminy Dąbrowa, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Dąbrowa (pismo nr SEK.0052.9.2016 z dnia 07.04.2016 r.) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód związane z użytkowaniem stawów położonych w parku wiejskim w m. Chróścina do celów rekreacyjnych polegające na:

 

 1. Piętrzeniu (gromadzeniu) wód rowu R-D w stawie nr 1 za pomocą mnicha spustowego Mn3 w okresach od 1 do 7 oraz od 15 do 21 dnia każdego miesiąca w roku do rzędnej max. 159,37 m npm.

 

 1. Piętrzeniu (gromadzeniu) wód rowu R-D w stawie nr 2 za pomocą mnicha spustowego Mn4 w okresach od 1 do 7 oraz od 15 do 21 dnia każdego miesiąca w roku do rzędnej max. 159,37 m npm.

 

 1. Poborze wód z rowu R-D w km 0+000 za pomocą mnicha wlotowego Mn1 do stawu nr 1 na potrzeby podtrzymania zalewu stawu nr 1 w okresach od 1 do 7 oraz od 15 do 21 dnia każdego miesiąca w roku w ilości:

 

- QPZAL            = 0,0065 m3/s

- QPZALmaxh      = 23,4 m3/h

- QPZALśrd        = 561,6 m3/d

- QPZALmaxR     = 94 349,0 m3/rok

 

 1. Poborze wód z rowu R-D w km 0+004 za pomocą mnicha wlotowego Mn2 do stawu nr 2 na potrzeby podtrzymania zalewu stawu nr 2 w okresach od 1 do 7 oraz od 15 do 21 dnia każdego miesiąca w roku w ilości:

 

- QPZAL            = 0,0024 m3/s

- QPZALmaxh      = 8,6 m3/h

- QPZALśrd        = 206,4 m3/d

- QPZALmaxR     = 34 838,0 m3/rok

 

 1. Zrzucie wód ze stawu nr 1 za pomocą mnicha spustowego Mn3 i rowu odpływowego, do rzeki Bródek w km 7+865, na potrzeby wymiany wody w stawie nr 1, w okresach od 1 do 7 oraz od 15 do 21 dnia każdego miesiąca w roku w ilości:

 

- QPZAL            = 0,0060 m3/s

- QPZALmaxh      = 21,6 m3/h

- QPZALśrd        = 518,4 m3/d

- QPZALmaxR     = 87 091,0 m3/rok

 

 1. Zrzucie wód ze stawu nr 2 za pomocą mnicha spustowego Mn4 do stawu nr 1, a następnie za pomocą mnicha spustowego Mn3 i rowu odpływowego, do rzeki Bródek w km 7+865, na potrzeby wymiany wody w stawie nr 2, w okresach od 1 do 7 oraz od 15 do 21 dnia każdego miesiąca w roku w ilości:

 

- QPZAL            = 0,0022 m3/s

- QPZALmaxh      = 7,9 m3/h

- QPZALśrd        = 189,6 m3/d

- QPZALmaxR     = 31 934,0 m3/rok

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji urządzeń wodnych:

 

staw nr 1                                 N: 50° 39' 45,62”       E: 17° 48' 38,86”

mnich wlotowy Mn1              N: 50° 39' 43,95”       E: 17° 48' 39,11”

mnich spustowy Mn3             N: 50° 39' 46,42”       E: 17° 48' 36,92”

 

rów odpływowy                    

początek                                 N: 50° 39' 46,39”       E: 17° 48' 36,63”

koniec                                     N: 50° 39' 51,56”       E: 17° 48' 28,89”

 

staw nr 2                                 N: 50° 39' 44,23”       E: 17° 48' 42,08”

mnich wlotowy Mn2              N: 50° 39' 43,66”       E: 17° 48' 39,51”

mnich spustowy Mn4             N: 50° 39' 43,63”       E: 17° 48' 39,20”

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowany jest staw, mnichy wlotowe, spustowe oraz rów odpływowy:

 

 

Stan prawny działek w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania z wód (cofki na rowie R-D spowodowanej piętrzeniem wód w stawach):

 

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                           Z up. Starosty

                                                           Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                           Geolog Powiatowy

 

 

Wersja XML