Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2016.BS

STAROSTA OPOLSKI

     ul.1 Maja 29

    45-068 Opole

 

Opole, 2016-05-31

OŚ. 6341.56. 2016. BS

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

              Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 z  późn.zm.),

informuję,

o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim”, decyzja znak OŚ.6341.56.2016.BS z dnia 31 maja 2016 r.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29, w pokoju nr 209, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na:

- tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu,

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki i w m. Dobrzeń Wielki,

- stronach internetowych wymienionych Urzędów w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska - Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML