Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy OŚ.6341.19.2016.ZW - stawy Chróścicki Młyn

Opole 2016-04-22

OŚ.6341.19.2016.ZW

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy

Na podstawie art. 36 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

 że ze względu na skomplikowany charakter sprawy dotyczącej wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego dla pani Urszuli Szymały zam. 46-083 Stare Siołkowice ul. Zapłocie 31, państwa Arkadiusza i Justyny Mendel zam. 47-243 Bogacica ul. Zamkowa 2 oraz pani Małgorzaty Pomykały zam. 46-030 Murów ul. Myśliwska 8, na szczególne korzystanie z wód rzeki Brynicy dla potrzeb kompleksu stawów rybnych zlokalizowanych w m. Chróścice gm. Dobrzeń Wielki, przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do: 30.06.2016 r.

 

 

                                                           Z up. Starosty

                                                           Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                           Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML