Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami powiatu opolskiego dot. projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”

Na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 579/16 z dnia 8 marca 2016 r. Starosta Opolski przedstawia do konsultacji z mieszkańcami powiatu opolskiego projekt aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”. Aktualizacja planu transportowego ma na celu uwzględnienie zmian w zakresie linii o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich.

Z treścią dokumentu można zapoznać się:

Uwagi i opinie dotyczące projektu aktualizacji planu transportowego można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 29 marca 2016 r. (włącznie):

Ostateczna wersja aktualizacji planu transportowego, uwzględniająca zmiany po konsultacjach oraz uzgodnienia z właściwymi organami sąsiednich powiatów, zostanie przedstawiona jako projekt uchwały, pod obrady na sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu.

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 marca 2016 r.pdf
PDFOgłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 9 marca 2016 r. o konsultacjach - projekt aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego - część graficzna.pdf
PDFProjekt aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego - część tekstowa.pdf
 

Wersja XML