Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚR.6341.124.2015.MK - odwodnienie drogi powiatowej (ul. Brzeziny) w m. KRASIEJÓW

Prezydent Miasta Opola

    Rynek – Ratusz

      45-015 Opole

 

OŚR.6341.124.2015.MK                                                                                                                                                 Opole, dnia 20.01.2016 r.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469 ze zmianami)

podaję do publicznej wiadomości,

informację, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, działającego poprzez pełnomocnika Pana Romualda Maciantowicza,  wszczęte zostało postępowanie  w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu części ulicy Brzeziny (od ulicy Sporackiej do ulicy Młyńskiej) w miejscowości Krasiejów, gmina Ozimek, do rowu melioracyjnego RA-1, za pośrednictwem trzech istniejących wylotów:

 1. ze zlewni I istniejącym wylotem W-1 o średnicy 200mm do rowu melioracyjnego RA-1
  w km 0+445,
 2. ze zlewni II istniejącym wylotem W-1 o średnicy 300mm do rowu melioracyjnego RA-1
  w km 0+235,
 3. Ze zlewni III istniejącym wylotem W-1 o średnicy 300mm do rowu melioracyjnego RA-1
  w km 0+180,

      

Jednocześnie informuję, że:

 

z up. Prezydenta Miasta

Kamila Wnuk – Skóbel

Kierownik Referatu Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Wersja XML