Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 rok

PDFUchwała RIO Nr 155/2017 z dn. 25 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 r.

PDFUchwała Nr 347/2016 z dnia 9 września 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.pdf 

PDFUchwała RIO nr 667/2015 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Opolskiego

PDFUchwała RIO nr 671/2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Opolskiego na 2016 r
 

Wersja XML