Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Oś.6341.143.2015.BS - dot. ścieków przemysłowych z Fabryki KNAUF w Brzeziu

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, dnia 11-01-2016 r.

OŚ. 6341. 143. 2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 17-12-2015 r., postępowania na wniosek Pani Katarzyny Smektały, pełnomocnika KNAUF Bełchatów Sp. z o.o., 97-427 Rogowiec, ul. Gipsowa 3, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z instalacji Fabryki w Brzeziu, 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Norweska 1.

Wnioskowane dopuszczalne ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych:

Wnioskowany dopuszczalny skład odprowadzanych ścieków:

Zgodnie z wnioskiem strony, z dniem wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie w w/w zakresie udzielone decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.5.2012.BS z dnia 16-02-2012 r., zostanie wygaszone.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML