Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Zarzadu Dróg Wojewódzkich w Opolu znak OŚ.6341.112.2015.BS , w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m KUP"

STAROSTA OPOLSKI

      ul. 1 Maja 29

     45-068 Opole

Opole, dnia 22.12.2015 r.

OŚ. 6341.112.2015.BS

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),

informuję,

o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, w drodze decyzji znak OŚ.6341.112.2015.BS z dnia 22 grudnia 2015 r., na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w ramach zdania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. KUP w km 0+000 ÷ 1+350” gm. Dobrzeń Wielki.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:

- pokoju nr 110  w  Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki w Wydziale Rolnictwa i Ochrony  Środowiska

- pokoju nr 209 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu, przy  ul. 1 Maja 29

w godzinach urzędowania.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału ochrony Środowiska

Wersja XML