Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.109.2015.ZW - legalizacja stawu w Sławicach

Opole 2015-11-12

OŚ.6341.109.2015.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Stanisława Staniszewskiego z Zakładu Usług i Robót Wodnych Sp.
z o.o. z siedzibą: 45-317 Opole ul. Morcinka 43 pełnomocnika pana Marcina Gałka zam. 45-437 Opole ul. Gajowa 8 w sprawie wydania decyzji
o legalizacji urządzenia wodnego tj.

 

 1. Stawu ziemnego, kopanego, ogroblowanego nr 1 o powierzchni lustra wody F = 0,89 ha, powierzchni ogroblowanej
  F = 1,09 ha i głębokości od 1,3 m do 2,7 m
  wraz ze wszystkimi budowlami związanymi z nim funkcjonalnie, a w szczególności:
  3 mnichami piętrząco-zrzutowymi mającymi wyloty leżaków do: cieku Ryjec w km 1+578, stawu nr 2 i rowu „A” – odprowadzalnika w km 0+085

 

zlokalizowanego na działce nr 28 a.m. 1 obręb Sławice gm. Dąbrowa, stanowiącej własność pana Marcina Gałka.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu nr 1:

 

N: 50o 42’ 29,81”                   E: 17o 52’ 25,30”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML