Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2015.BS- pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia GRACZE

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-10-08

OŚ. 6341. 89. 2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469),          

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 10 października 2015 r., postępowania na wniosek Pana Adama Piętki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych komunalnego ujęcia wody zlokalizowanego w Magnuszowicach dla potrzeb  wodociągu grupowego GRACZE, za pomocą studni wierconych na 1a, 2a, 3, w ilościach:

 

      - Qmaxh = 60,6 m3/h,

      - Q śrd =  582,0 m3/d,

      - Q maxr = 212 430,0 m3/rok.

  Lokalizacja ujęcia oraz zasięg szczególnego korzystania z wód – poboru wód podziemnych: 

- nr 1a, 2a – działka nr 173/8 am 2 obręb Magnuszowice – właściciel: Gmina Niemodlin,

        - nr 3 – działka nr 173/9 am 2 obręb Magnuszowice – właściciel: Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML