Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.76.2015.ZW - zbiornik do nawodnień Ligota Prószkowska

Opole 2015-08-14

OŚ.6341.76.2015.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 06.08.2015 r. pana Jana Bartusza zam. 46-060 Prószków ul. Dębowa 4, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 1. Wykonanie ziemnego zbiornika wodnego do nawodnień deszczownianych zlokalizowanego na działce nr 356 a.m. 4 obręb Ligota Prószkowska gm. Prószków, stanowiącej własność wnioskodawcy, o poniższych parametrach:
  1. długość: 74,2 m ÷ 79,6 m,
  2. szerokość: 20,7 m ÷ 20,8 m,
  3. powierzchnia F = 1 576 m2,
  4. powierzchnia lustra wody Flw= 871 m2,
  5. nachylenie skarp n = 1 : 2,
  6. głębokość (od powierzchni terenu): 2,2 m,
  7. napełnienie (rz. zw.w. 181,34 m npm): 1,27 m,
  8. objętość wody w zbiorniku: 1 600 m3,

wraz ze studzienką z kręgów betonowych f 1000 mm, wysokości h = 2,5 m,
rz.d. 177,57 m npm, będącą ujęciem wody (w studzience umieszczony będzie kosz ssawny).

 

 1. Szczególne korzystanie z wód – pobór wód gruntowych zgromadzonych w zbiorniku j.w. za pomocą przenośnej pompy dla potrzeb nawodnień deszczownianych upraw warzywniczych (głównie ziemniaków) w terminie od 01.05. do 30.09. każdego roku w ilości:

 

Qśrd = 800 m3/d,

Qmaxh = 43,9 m3/h,

Qmaxr = 4 000 m3/rok

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji zbiornika wodnego:

            N: 50o 33’ 59,00”                   E: 17o 50’ 02,80”

            N: 50o 33’ 58,60”                   E: 17o 50’ 03,70”

            N: 50o 33’ 57,60”                   E: 17o 50’ 00,20”

            N: 50o 33’ 57,10”                   E: 17o 50’ 00,90”

 

 

 

                                                           Z up. Starosty

                                                           Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                           Geolog Powiatowy

Wersja XML