Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za II kwartał 2015 r,

PDFInformacja o umorzeniach za II kwartał 2015 r. - Dom Dziecka w Chmielowicach.pdf
PDFInformacja o umorzeniach za II kwartał 2015 r. - Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim.pdf
PDFInformacja o umorzeniach za II kwartał 2015 r. - Dom Dziecka w Turawie.pdf
PDFInformacja o umorzeniach za II kwartał 2015 r. - Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie.pdf
PDFInformacja o umorzeniach za II kwartał 2015 r. - Poradnia NIemodlin.pdf
PDFInformacja o umorzeniach za II kwartał 2015 r. - Poradnia Psychologicxzno-Pedagogioczna w Opolu.pdf
PDFInformacja o umorzeniach za II kwartał 2015 r. - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku.pdf
PDFInformacja o umorzeniach za II kwartał 2015 r. - Powiatowe Centrum Pomocy w Opolu.pdf
PDFInformacja o umorzeniach za II kwartał 2015 r. - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim.pdf
PDFInformacja o umorzeniach za II kwartał 2015 r. - Starostwo Powiatowe w Opolu.pdf
PDFInformacja o umorzeniach za II kwartał 2015 r. - Zarząd Dróg powiatowych w Opolu.pdf
PDFInformacja o umorzeniach za II kwartał 2015 r. - Zespół Szkół w Prószkowie.pdf
PDFInformacja o umorzeniach za II kwartał 2015 r. - Zespół Szkół w Chróścinie.pdf
PDFInformacja o umorzeniach za II kwartał 2015 r. - Zespół Szkół w Niemodlinie.pdf
PDFInformacja o umorzeniach za II kwartał 2015 r. - Zespół Szkół w Ozimku.pdf
PDFInformacja o umorzeniach za II kwartał 2015 r. - Zespół Szkół w Suchym Borze.pdf
PDFInformacja o umorzeniach za II kwartał 2015 r. - Zespół Szkół w Tułowicach.pdf
 

Wersja XML