Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista kandydatów spełniajacyh wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa

LISTA KANDYDATÓW
 
spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze  - Główna Księgowa w Domu Dziecka w Chmielowicach  zgodnie z naborem ogłoszonym w dniu 14.11.2007 r.
Wersja XML