Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zmiana decyzji ZRID Nr 3/2012

Opole 20.09.2012r.

WB.6740.13.1056.12.JS

OBWIESZCZENIE

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

            Na podstawie Art. 11f.3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że

w dniu 21.03.2012r. wpłynął wniosek o zmianę decyzji nr 3/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  obejmującej  budowę : drogi polegającą na przełożeniu trasy odcinka drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada-Granica Województwa- Dobrodzień od KM 6+546,00 do KM 6+905,00 w m. Turawa , ul. Świerkowa; zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów:   166 k.m.9 obręb Turawa oraz działka nr 230 k.m. 1 obręb Turawa  - własność Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, oraz działka nr 124/31 k.m. 9 obręb Turawa ( przed podziałem działka nr 124/14 k.m. 9) - własność Lasy Państwowe -  Nadleśnictwo Turawa, oraz działka nr 223/2 k.m. 1 obręb Turawa ( przed podziałem działka nr 223/1 k.m. 1), działka nr 225/1 k.m. 1 obręb Turawa ( przed podziałem działka nr 225 k.m. 1), 226/1 km.1 obręb Turawa ( przed podziałem działka nr 226 k.m. 1),– właściciele prywatni , oraz działka nr. 227/1 k.m. 1 obręb Turawa ( przed podziałem działka nr 227 k.m. 1), – własność Gmina Turawa  w zakresie uwzględnienia w decyzji nowej osoby będącej stroną w postępowaniu

 Inwestor:      

ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

 

                ul. Strzelców Bytomskich 7

              45-084 Opole

 

Z treścią  decyzji można strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr  210,212 w Poniedziałki w godz. od 730 do 1700 od Wtorku do Czwartku w godz. od 730 do 1700, w Piątki w godz.
od 730 do 1400

 

z  upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

Naczelnik Wydziału Budownictwa

Kazimierz Krawczyk

ibute("placeholder")); }); searchBtn.addEventListener("mouseenter", function () { reader.readAnchor(this.value); }); $('.btn-speak-instruction').click(function(e){ reader.read(''); reader.cancel(); }) }, false);