Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi bocznej od ul. Dworcowej w Popielowie

Opole  25.07.2011r.

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

              Na podstawie Art. 11f.3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 25.07.2011r.  została wydana  decyzja nr 2/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę :

drogi ulicy bocznej od ul. Dworcowej ( wraz z ul. Brzozową ) w m. Popielów; zlokalizowaną na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów 1326/201( po podziale działki numer 1402/201 i 1401/201), 1249( po podziale działki numer 1400/1249 i 1399/1249), 1303/1231 ( po podziale działki numer 1398/1231 i 1397/1231) , 1324/201, 1243, 1156/201, 1155/201, 1187/199, 1172/190, 1304/1232, 1223, 1207, 1215, 1302/1216 k.m. 1 obręb Popielów.


Inwestor: Gmina Popielów

46-090 Popielów,  ul. Opolska 13

Z treścią  decyzji można strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr  210,212,213 w godz. od 730 do 1530

 

 

 

 

 

                                                                           z   upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                                                                       Kazimierz Krawczyk

                                                                                          Naczelnik wydziału Budownictwa

 

 

 

')', ''); str = str.replace('„', '').replace('”', ''); str = str.replace('-', ''); str = str.replace(/(\r\n|\n|\r)/gm, " "); str = str.replace(/\s\s+/g, ' '); str = str.replace(/ +(?= )/g, ''); str = str.replace(/^[ \t]+/gm, ''); str = str.toLowerCase(); reader.cancel(); reader.read(str); }); readA.addEventListener("change", function () { reader.setReadAnchorsStatus((this.checked)); }); search.addEventListener("mouseenter", function () { reader.readAnchor(this.getAttribute("placeholder")); }); searchBtn.addEventListener("mouseenter", function () { reader.readAnchor(this.value); }); $('.btn-speak-instruction').click(function(e){ reader.read(''); reader.cancel(); }) }, false);