Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżona w Karłowicach

Opole  19.07.2011r.

 


OBWIESZCZENIE 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

              Na podstawie Art. 11f.3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 19.07.2011r  została wydana  decyzja nr 1/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 polegającą na rozbudowie drogi gminnej ul. Dzierżonia wraz z budową odwodnienia  i oświetlenia w m. Karłowice; zlokalizowaną na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów 443, 441, 442 ( po podziale działki numer 442/2 i 442/1), 444 ( po podziale działki numer 444/2 i 444/1), 435/3 ( po podziale działki numer 435/5 i 435/4) , 445 ( po podziale działki numer 445/2 i 445/1), 434, 450, 101/10, 435/1 k.m.2 obręb Karłowice w Gminie Popielów

 

Inwestor: Gminie Popielów

46-090 Popielów,  ul. Opolska 13

Z treścią  decyzji można strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr  210,212,214 w godz. od 730 do 1530

 


 

                                                                           z   upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                                                                      Kazimierz Krawczyk

                                                                                          Naczelnik wydziału Budownictwa

 

 

 

 

cyPageContentLayoutRight').html().trim(); } var html = $('
' + str + '
'); html.find('.pageBreadcumb').remove(); html.find('img').remove(); html.find('script').remove(); str = html.text().replace(/\s+/g, ' ').replace(/^\s+|\s+$/, ''); str = str.replace('(', '').replace(')', ''); str = str.replace('„', '').replace('”', ''); str = str.replace('-', ''); str = str.replace(/(\r\n|\n|\r)/gm, " "); str = str.replace(/\s\s+/g, ' '); str = str.replace(/ +(?= )/g, ''); str = str.replace(/^[ \t]+/gm, ''); str = str.toLowerCase(); reader.cancel(); reader.read(str); }); readA.addEventListener("change", function () { reader.setReadAnchorsStatus((this.checked)); }); search.addEventListener("mouseenter", function () { reader.readAnchor(this.getAttribute("placeholder")); }); searchBtn.addEventListener("mouseenter", function () { reader.readAnchor(this.value); }); $('.btn-speak-instruction').click(function(e){ reader.read(''); reader.cancel(); }) }, false);