Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa chodnika wraz z kanalizacja Wrzoski-Chruścina


 

OBWIESZCZENIE

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

 

INFORMUJE

 

 

              Na podstawie Art. 11f.3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu  28.01.2010r. została wydana decyzja nr 58/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

obejmującą BUDOWĘ CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1760 O WRZOSKI - CHRÓŚCINA ODCINEK UL. KOLEJOWA OD KM 0+000,00 (droga krajowa nr 94 w m. Wrzoski) DO KM 1+687,00 (przejazd kolejowy w m. Chróścina) ; zlokalizowanej na działkach 233, i części działek 351/60 i 61 k.m.4 (po podziale 555/60 i 557/61 k.m.4) obręb Wrzoski, 234/45, 305/56 k.m.4 i 56 k.m.3 obręb Chróścina.

 

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

                45-084 Opole ul. Strzelców Bytomskich 7

 

Z treścią  decyzji można strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr  210,212,214 w godz. od 730 do 1530

 

 

 

                                                                       z   upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                                                                          Naczelnik Wydziału Budownictwa

                                                                                                                             Kazimierz Krawczyk                

Wersja XML