Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Droga Wewnętrzna w Zawadzie - gm. Turawa

 

Opole, dnia 07.04.2009r

 

                                                                    STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

                                                                                        INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę” poniższego przedsięwzięcia :.

 

Budowa drogi wewnętrznej klasy L wraz z infrastrukturą komunalna m. Zawada na działkach nr. 749/3, 271/3, 328/3, 274/3, 275/3, 204/3, 276/3, 277/3, 278/3, 279/3, 309/3, 381/4, 382/4, 310/3, 548/17, 72/ 66, 156/65, 315/65/ 314/65, 60, 758/4, 757/4, 303/4, 756/1, 280/3, 621/77, 622/77 k.m. 5 obręb Zawada.

przedmiot decyzji

 

Inwestor: Urząd Gminy Turawa

           ul. Opolska 39c

      46-045 Turawa

 

 

    

                                                                                                     Z up. STAROSTY

                             Kazimierz Krawczyk

                       Naczelnik Wydziału Budownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML