Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych w gminie Ozimek. Inwestor: Gmina Ozimek

 Opole, dnia 23.01.2009 r

 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
  
 Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212
zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę : kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych, zasilaniem elektroenergetycznym , zjazdem z drogi powiatowej w Pustkowie i pozostałą infrastrukturą techniczną w Szczedrzyku, Schodni, Nowej Schodni, Ozimku , na działkach wg. zestawienia stanowiącego integralną część projektu budowlanego.
 
Inwestor: Gmina Ozimek, Ozimek ul. Ks. Dzierźona 4B
 
 
 
                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu
    Beata Przybylska                  
                                     Inspektor w Wydziale Budownictwa