Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.80.2013.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 6 sierpnia 2013 r.

OŚ. 6341. 80. 2013. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),              

 

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 26 lipca 2013 r., postępowania na wniosek zakładu Przedsiębiorstwa Budowlanego Produkcyjno – Usługowo – Handlowego SŁOWOBUD S.C. Józef Słociak, Tadeusz Słociak, Paweł Słociak, 45-782 Opole, ul. Hallera 1A, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie, do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez zakład Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., 45-222 Opole, ul. Oleska 64, ścieków przemysłowych, powstających z minibaru (w ramach prowadzonych procesów produkcji piwa) oraz z kuchni hotelowej,  zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w ilości: Qśrd =4,5 m3/d, Qmaxh = 1,5 m3/h, Qmaxa = 1643,0  m3/rok,  o składzie:

·          azot amonowy – 200 mgNNH4/l

·          azot azotynowy – 10 mg NNo2/l

·          fosfor ogólny – 25 mg P/l.

 

 

 

 

Z up.Starosty

Urszula Karpińska-Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML