Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2012.ZW

 

Opole, dnia 07.05.2012 roku
OŚ.6341.47.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Patryka Czory zam.     46-024 Łubniany, Brynica ul. Powstańców Śl. 89, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego stawu rybnego, o kształcie owalnym, zasilanego wodami gruntowymi, zlokalizowanego na działce nr 516 a.m. 2 obręb Brynica gm. Łubniany o poniższych parametrach:
 
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu zawierają się pomiędzy punktami:
 
            N: 50o 48’ 3,49”          E: 17o 57’ 7,34”
            N: 50o 48’ 4,60”          E: 17o 57’ 8,77”
            N: 50o 48’ 3,10”          E: 17o 57’ 7,99”
            N: 50o 48’ 3,96”          E: 17o 57’ 9,41”
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
Wersja XML