Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2012.ZW

 

Opole, dnia 05.03.2012 roku
OŚ.6341.21.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo nr 2/HB/DPiDT/AM/03/2012 z dnia 02.03.2012 r.) pana Arkadiusza Michneja Kierownika Projektu z firmy HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o. siedzibą: 59-220 Legnica, ul. Działkowa 38, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez panów: Jarosława Józik Prezesa Zarządu i Ryszarda Zajączkowskiego Prokurenta firmy HAWE TELEKOM Sp. z o.o. z siedzibą: 59-220 Legnica ul. Działkowa 38, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie (w ramach budowy linii światłowodowej relacji: Wrocław – Opole – Gliwice – Katowice): przejścia metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Bródek w km 5+610 podziemną linią kablową (światłowodem), w rurze osłonowej RHDPE 110 mm x 6,3 mm, długości Lc = 16,00 m (w tym Losłon = 6,5 m pod korytem cieku), na głębokości min. 1,70 m pod dnem cieku  (tj. rzędna góry rury osłonowej 152,30 m npm) na granicy miejscowości (obrębów) Karczów, Chróścina, Wrzoski gm. Dąbrowa.
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
w osi cieku:      N: 50o 40’ 46,1128”    E: 17o 48’ 18,3613”
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML