Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-93/10

 

Opole, dnia 21 stycznia 2011 r.
OŚ. BSz – 6223 – 93 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
    o wszczęciu, w dniu 20-12-2010 r., postępowania na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach budowydrogi gminnej łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m Dobrzeń Wielki z ul. Stawy w m. Chróścice na odcinku od km 0+000 do km 1+489 oraz przebudowy drogi gminnej ul. Wiatraki w m. Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki:
I. na wykonanie urządzeń wodnych:
 1. wylotów ścieków:
·          WY-1 w km 0+420 rowu melioracyjnego RC
·          WY-2 w km 0+320 rowu melioracyjnego RC-1
·          WY-3 w km 0+819 rowu melioracyjnego RC-1
·          WY-4 w km 0+917 rowu melioracyjnego RC-1
·          WY-5 w km 0+280 rowu melioracyjnego RC-1a
 2. prawostronnego rowu przydrożnego w km drogi 0+328 do km 0+917 z przepustami pod zjazdami – 7 szt.
 3. przepustu na rowie melioracyjnym RC-1 w km rowu 0+509,5 o średnicy DN 800 Witros i długości 11,5 m
 II. na szczególne korzystanie z wód- na odprowadzanie ścieków deszczowych z odwodnienia       budowanej drogi gminnej łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m Dobrzeń Wielki z ul. Stawy w m. Chróścice
·          wylotem WY-1 rowu melioracyjnego RC w km 0+420
·          wylotem WY-2 rowu melioracyjnego RC-1 w km 0+320
·          wylotem WY-3 rowu melioracyjnego RC-1 w km 0+819
·          wylotem WY-4 rowu melioracyjnego RC-1 w km 0+917
oraz przebudowywanej drogi gminnej ul. Wiatraki w m. Chróścice,
·          wylotem WY-5 rowu melioracyjnego RC-1a w km 0+280
Stan prawny działek w zasięgu szczególnego korzystania z wód i przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

Lp.
nr działki
am
obręb
1.
747/382
5
Chróścice
2.
380
5
Chróścice
3.
369
5
Chróścice
4.
301
1
Dobrzeń Wlk.
5.
1566/302
1
Dobrzeń Wlk.
6.
1191/408
5
Chróścice
7.
1016/371
5
Chróścice
8.
1018/371
5
Chróścice
9.
1019/371
5
Chróścice
10.
1020/371
5
Chróścice
11.
1021/371
5
Chróścice
12.
1022/371
5
Chróścice
13.
1023/371
5
Chróścice
14.
1014/371
5
Chróścice
15.
302
1
Dobrzeń Wlk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Z up. Starosty Opolskiego

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML